ТРИМА ОТ КАЛ

„Трима от кал“, е скулптура от кал и камъни. Създадох я на с.Емона  през 2006г. Дъждът и ветровете я върнаха на дерето от където, Тримата кални дойдоха.