О ГЛЕДА О

„О ГЛЕДА О“ е инсталация и пърформанс. Печели поощрителна награда на „YTONG“ 2003г. Формата и съдържанието е темата на тази работа.  Едно блокче YTONG, в 70л. чувал за смет и същото блокче в насипно състояние, натрушено за един ден от мен с чук, в 70л. чувал за смет.

Дали блокчето с което взаимодейтвах съдържа нещо от мен и имаше ли смисъл това взаимодействие. Защо живеем се питам понякога. 2003г.