ИДЕНТИЧНОСТ

„Идентичност“ 

Авторски проект на Ирина Голева
Участват: Ирина Голева, Огнян Голев и Христина Белева (гъдулка) 
Костюми: Велика Прахова 
Организация: “Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура – По действителен случай”
Website: www.pds-org.blogspot.bg