ИНТЕРАКТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ

Интерактивна изложба „Идентичност“ – автор: Велика Прахова, Ирина Голева и Огнян Голев

Проект „Идентичност“ включва в себе си интерактивна изложба и танцов пърформанс, които са обединени от изследването на фолклорните основания на самоопределянето ни като българи. Идентичността е това, което прави индивида цялостен, различен от другите, но същевременно и свързан с тях. За нас е предизвикателство да проверим в действие колаборацията на съвременните средства в изкуството с тези на автентичния фолклор. В проекта всеки един компонент на идентичността е свързан към настоящия момент и търпи промяна в своята гледна точка, запазвайки качествата си на достоверност. Проектът експериментира с традицията, за да я припознае като адекватна в настоящия момент.

Организация: “Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура – По действителен случай”
Website: www.pds-org.blogspot.bg