Ателие! село Дрен

За новата година ще имаме ателие! Село Дрен.

Заедно с група художници и техните деца, създадохме сдружение „Дренарт“ и правим свои ателиета в село Дрен. Базата постепенно се гради и скоро ще можем да я споделим с други автори и техните идеи!