ИЗГОРЕЛИ

„Изгорели“ – инсталация за „Малко хартиено изкуство“ към „Paper Art Fest“ София, галерия „Арт алея“ 2013г.